boonyiem

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ boonyiem รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ boonyiem
ชื่อ - นามสกุล
บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 การดำเนินงานสภานักเรียน ประจำปี 2563 ข่าว 28/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
12 การดำเนินงานสภานักเรียน ประจำปี 2563 หนังสือราชการ 28/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
13 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) ข่าว 25/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
14 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) หนังสือราชการ 25/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
15 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ข่าว 25/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
16 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หนังสือราชการ 25/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
17 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ข่าว 25/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
18 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หนังสือราชการ 25/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
19 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ข่าว 25/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
20 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ หนังสือราชการ 25/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ