boonyiem

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ boonyiem รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ boonyiem
ชื่อ - นามสกุล
บุญเยี่ยม บุสพันธ์
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ข่าว 18/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
12 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หนังสือราชการ 18/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
13 แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 ข่าว 18/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
14 แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2562 หนังสือราชการ 18/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
15 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563 - 2564 ข่าว 18/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
16 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2563 - 2564 หนังสือราชการ 18/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
17 รับสมัครทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 ณ ประเทศญี่ปุ่น ข่าว 18/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
18 รับสมัครทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง) รุ่นที่ 4 ณ ประเทศญี่ปุ่น หนังสือราชการ 18/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
19 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ข่าว 13/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
20 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 หนังสือราชการ 13/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ