cmps

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ cmps รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ cmps
ชื่อ - นามสกุล
พยงค์ นาก้อนทอง
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
www.cmps.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
เว็บมาสเตอร์โรงเรียน

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ข่าว 30/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
2 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ทำพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ข่าว 04/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
3 กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 04/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
4 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์เป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 27 สัญจร ครั้งที่ 5/2561 ข่าว 25/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
5 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ข่าว 18/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
6 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 22/05/18 จัดพิมพ์แล้ว
7 เชียงใหม่ประชานุสรณ์จัดกิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ข่าว 18/05/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ