cyberjohn

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ cyberjohn รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ cyberjohn
ชื่อ - นามสกุล
นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
http://www.ksps.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 มิติใหม่ แนะแนวการศึกษา โรงเรียนประจำตำบล กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ข่าว 04/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดฝึกทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ชุดฝึกที่ ๑ เรื่องเล่าถึงชาวนา บล็อก 12/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
3 บุพเพสันนิวาส ถ่ายรูปจบ ม 3 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม 27 ข่าว 06/03/18 จัดพิมพ์แล้ว
4 งานนำเสนอครูเกษียณโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ข่าว 14/09/17 จัดพิมพ์แล้ว
5 เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ(Reading and Writing Skill) บล็อก 22/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
6 ผญาอีสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ข่าว 16/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
7 การบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ข่าว 16/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
8 อบรม STEM แนว 4 มิติ ข่าว 14/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
9 ทัศนศึกษา ข่าว 14/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
10 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์ ข่าว 14/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
04/ก.พ./20
06/มี.ค./18
14/ก.ย./17
16/มี.ค./17
16/มี.ค./17
09/ธ.ค./16
23/พ.ย./16
21/พ.ย./16
16/พ.ย./16
14/พ.ย./16
02/พ.ย./16
06/ก.ย./16