cyberjohn

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ cyberjohn รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ cyberjohn
ชื่อ - นามสกุล
นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
http://www.ksps.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์ ข่าว 14/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
12 กิจกรรมตลาดนัดความรู้คู่ทักษะเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ ข่าว 14/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
13 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ข่าว 14/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
14 ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ข่าว 14/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
15 กิจกรรมวันมาฆบูชา ข่าว 14/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
16 ค่ายยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ข่าว 14/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
17 กิจกรรมส่งมอบความสุขให้กันในวันปีใหม่ ข่าว 05/01/17 จัดพิมพ์แล้ว
18 ขอขอบคุณ การระดมทุนเพื่อการศึกษา ข่าว 05/01/17 จัดพิมพ์แล้ว
19 ออกกำลังกายทุกวันพุธเริ่ม 21ธ.ค.59 ข่าว 05/01/17 จัดพิมพ์แล้ว
20 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ทั้ง 3 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา2559 ข่าว 23/12/16 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
30/ส.ค./16
04/ส.ค./16