jaturapad

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ jaturapad รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ jaturapad
ชื่อ - นามสกุล
นายจตุรภัทร ประทุม
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
http://patwit.ac.th/
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 โพนทองพัฒนาวิทยา-การประชุมปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสะเต็มศึกษาและสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ข่าว 09/03/18 จัดพิมพ์แล้ว
2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 ข่าว 06/02/18 จัดพิมพ์แล้ว
3 โพนทองพัฒนาวิทยา-รับสมัครทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 การศึกษา 2560 ข่าว 14/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
4 สุทธิชัย บุญประจักษ์ ครู โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดนวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 ข่าว 25/08/16 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ