kanokoon

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ kanokoon รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ kanokoon
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ข่าว 03/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ข่าว 03/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 โพธิ์ทองวิทยาคารประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ข่าว 15/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 รับนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย ข่าว 15/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 โพธิ์ทองวิทยาคารร่วมงานบุญบั้งไฟ ข่าว 17/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 13/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ ข่าว 04/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 28/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 สัปดาห์ห้องสมุด ข่าว 14/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
10 วันแม่แห่งชาติ ข่าว 14/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ