kanokoon

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ kanokoon รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ kanokoon
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 โพธิ์ทองคารเข้าค่ายคุณธรรม ข่าว 09/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
12 โพธิ์ทองคารร่วมแข่งขันโครงงานนักเรียน ข่าว 06/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
13 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ข่าว 05/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
14 รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย ข่าว 26/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
15 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด ข่าว 26/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
16 โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น ข่าว 25/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
17 โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ข่าว 22/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
18 พิธีไหว้ครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ข่าว 15/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
19 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ข่าว 07/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
20 โพธิ์ทองวิทยาคารร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ข่าว 07/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ