kansamida

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ kansamida รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ kansamida
ชื่อ - นามสกุล
กาญจน์สมิดา วิชาสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ส.ท.ว.ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 20/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าว 19/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 การนิเทศแบบบูรณาการ การบริหารงานโรงเรียนภาคี 4 ฝ่าย ข่าว 19/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน ข่าว 23/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
5 จิตอาสาร่วมทำความดี บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาด ข่าว 01/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
6 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ข่าว 01/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
7 วันไหว้ครู ๒๕๖๑ ข่าว 17/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
8 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 17/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
9 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๑ ข่าว 03/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
10 น้อมเกล้ารำลึก 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ข่าว 25/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ