LPSSCHOOL

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ LPSSCHOOL รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ LPSSCHOOL
ชื่อ - นามสกุล
เนตรนภา มหาพานต์
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
www.lps-school.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 นักเรียนเข้ารับพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข่าว 27/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ