maxnum

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ maxnum รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ maxnum
ชื่อ - นามสกุล
มนเดช จันทรักษ์
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
5450600030765
Facebook
https://www.facebook.com/maxnumpro
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
0973351597
Instagram
Maxnum357
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 บวงสรวงอนุสาวรีย์พระสุนทรโวหาร (ภู่) ข่าว 14/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ข่าว 14/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 น.ส.ศุภนาภ ศรีนวล ม.5/3 พนมไพรวิทยาคาร เหรียญเงิน มวยไทยสมัครเล่น ข่าว 22/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อชัยมงคล ข่าว 22/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ข่าว 22/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 Welcome To school โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ข่าว 22/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรัยนพนมไพรวิทยาคาร ข่าว 25/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ร่วมจิตอาสา ข่าว 06/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ร่วมจัดนิทรรศการ สพม.27 ข่าว 05/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 ร่วมโหวตส่งแรงใจเชียร์ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9 ข่าว 05/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
17/มิ.ย./16