nattapong

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ nattapong รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ nattapong
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 สพม.27 (ร้อยเอ็ด) พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ ข่าว 06/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพม.27 เยี่ยมให้กำลังใจ ศิลป 69 ข่าว 13/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 ผอ.เขต 27 ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และครู ศิลป 69 ข่าว 12/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร ข่าว 12/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 การประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 ข่าว 12/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 ผอ.สพม.27 เข้า คารวะ ผวจ. รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด ข่าว 11/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 เตรียมความพร้อมกีฬาประจำปีมัธยมศึกษาเกมส์ ข่าว 11/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 ชาว สพม.27 ร่วมต้อนรับ ผอ.สพม.27 และรอง ผอ.สพม.27 คนใหม่ ข่าว 09/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 สพม.27 ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข่าว 05/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 สพม.23 ศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรที่ สพม.27 ข่าว 02/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
19/ม.ค./16