nattapong

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ nattapong รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ nattapong
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ข่าว 12/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 ประเมินเชี่ยวชาญ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ข่าว 04/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 มี.ค.62 ข่าว 01/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการ 01/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 ประธานเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการ โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ข่าว 08/02/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรเปิดใช้อาคารเรียนอเนกประสงค์ และพิธีเปิดรั้วโรงเรียน (open house) โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ข่าว 08/02/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบกลาง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ข่าว 31/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย ข่าว 31/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร หน่วยงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนดีเด่น ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 ข่าว 30/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ข่าว 28/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
19/ม.ค./16