nattapong

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ nattapong รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ nattapong
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการตรวจสอบระบบปัจจัยพื้นฐาน ข่าว 19/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ก่อนเกษียณ ข่าว 12/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 เลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าว 04/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผช.เลขาธิการฯ ลงพื้นที่น้ำท่วม ข่าว 03/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 ประชุมผู้บริหารในสังกัด สพม.27 ครั้งที่ 6/62 ข่าว 03/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัย ข่าว 31/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 ขายทอดตลาดต้นไม้พยุงยืนต้นตาย โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ข่าว 30/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม ข่าว 12/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ตรวจติดตามและนิเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. ข่าว 01/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 2562 หนังสือราชการ 31/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
19/ม.ค./16