nattapong

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ nattapong รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ nattapong
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 สพม.23 ศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรที่ สพม.27 ข่าว 02/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
12 โรงเรียนขัติยะวงษาได้จัดการแข่งขันกรีฬา กรีฑาภายใน ข่าว 29/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
13 อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ข่าว 29/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
14 อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ข่าว 29/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
15 Digital Citizenship to Promote Literacy and Civic Participation ข่าว 20/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
16 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าว 23/10/19 จัดพิมพ์แล้ว
17 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ข่าว 13/10/19 จัดพิมพ์แล้ว
18 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ข่าว 10/10/19 จัดพิมพ์แล้ว
19 ผอ.เขต พบครูใหม่ ข่าว 04/10/19 จัดพิมพ์แล้ว
20 เว็บไซต์ลงทะเบียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ข่าว 23/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ