nattapong

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ nattapong รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ nattapong
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 สาดน้ำ สาดใจ ให้สุขสันต์ ข่าว 17/04/19 จัดพิมพ์แล้ว
12 วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ข่าว 06/04/19 จัดพิมพ์แล้ว
13 ร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ข่าว 04/04/19 จัดพิมพ์แล้ว
14 พิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ข่าว 28/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
15 นายนพรัตน์ มูลศรีแก้ว ข่าว 25/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
16 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ข่าว 25/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
17 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ข่าว 12/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
18 ประเมินเชี่ยวชาญ ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ข่าว 04/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 มี.ค.62 ข่าว 01/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
20 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการ 01/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ