nattapong

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ nattapong รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ nattapong
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ข่าว 05/12/18 จัดพิมพ์แล้ว
12 ติวฟรี.คอม ข่าว 28/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
13 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ ร.ร.ดู่น้อยประชาสรรค์ ข่าว 15/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
14 ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 8/2561 ข่าว 05/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
15 การประเมินผลงานการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ข่าว 05/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
16 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ ข่าว 01/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
17 ประชุมเกลี่ยอัตรากำลัง พนักงานลูกจ้างประจำ ข่าว 29/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
18 โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต ข่าว 18/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
19 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข่าว 13/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
20 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข่าว 13/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ