nattapong

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ nattapong รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ nattapong
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 ประชุมชี้แจงสนามสอบ O-NET ข่าว 21/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
12 ผ้าป่าสามัคคี ครอบครัว สพม.27 ข่าว 19/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
13 วันครูครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ข่าว 16/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
14 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ปี 2562 โรงเรียนธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าว 11/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
15 ติดตามการเตรียมความพร้อมการสอบ o-net โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าว 11/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
16 ติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ปี 2562 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าว 11/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
17 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ที่ย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษาในการย้าย ประจำปีพ.ศ.2561 ข่าว 10/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
18 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าว 10/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
19 เปิดโรงอาหารหลังใหม่ ร.ร.โคกล่ามฯ ข่าว 07/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
20 ต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข่าว 07/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ