nattapong

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ nattapong รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ  
รูปภาพของ nattapong
ชื่อ - นามสกุล
ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 20/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
12 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ข่าว 14/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
13 เปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ปี 2562 ข่าว 12/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
14 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขวาววิทยาคาร ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ข่าว 06/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
15 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรไชยมงคล ข่าว 04/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
16 ประชุมเชิงปฏิบัติการและ MOU พนง.ราชการ ลูกจ้าง สพม27 ข่าว 30/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
17 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ e-GP ข่าว 21/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
18 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่3 ประจำปี 2562 ข่าว 17/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
19 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา" ข่าว 13/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
20 กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข่าว 06/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ