patcha

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ patcha รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ, สมาชิกโพสข่าว, super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ patcha
ชื่อ - นามสกุล
พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 หนังสือราชการ 09/07/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 การดำเนินการจัดทำประกันโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. หนังสือราชการ 25/06/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย หนังสือราชการ 25/06/20 จัดพิมพ์แล้ว
4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ปี 2563 ข่าว 24/06/20 จัดพิมพ์แล้ว
5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ข่าว 23/06/20 จัดพิมพ์แล้ว
6 การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน หนังสือราชการ 19/06/20 จัดพิมพ์แล้ว
7 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 หนังสือราชการ 16/06/20 จัดพิมพ์แล้ว
8 โครงการมาร์ชชิ่งความดี 4 ส (ปีที่ 7) ตามแนวทางพระบรมราโชบาย หนังสือราชการ 09/06/20 จัดพิมพ์แล้ว
9 สื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด - 19 หนังสือราชการ 09/06/20 จัดพิมพ์แล้ว
10 ประกวดภาพถ่าย "โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก" หนังสือราชการ 09/06/20 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ