patcha

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ patcha รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ, สมาชิกโพสข่าว, super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ patcha
ชื่อ - นามสกุล
พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด หนังสือราชการ 21/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หนังสือราชการ 20/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน หนังสือราชการ 20/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
4 ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม ข่าว 17/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
5 วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ข่าว 16/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
6 ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู” สหวิทยาเขตพระขัติยะวงษาและสหวิทยาเขตสาเกตนคร ข่าว 15/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
7 ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง ข่าว 13/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
8 ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตศิลาทอง ข่าว 09/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
9 ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ ข่าว 08/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
10 งบทดลองงวดที่ 2 (พฤศจิกายน 2562) ข่าว 27/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ