patcha

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ patcha รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ, สมาชิกโพสข่าว, super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ patcha
ชื่อ - นามสกุล
พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต)รุ่นที่ 5 ข่าว 07/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 ประชาสัมพันธ์ เดิน - วิ่ง ช้างเผือกวิทย์มินิมาราธอน 2019 หนังสือราชการ 01/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน บุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 350 อัตรา หนังสือราชการ 30/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน หนังสือราชการ 26/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 การประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.27 ครั้งที่ 6/2562 ข่าว 22/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น หนังสือราชการ 22/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC) หนังสือราชการ 18/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านอาร์ต" หนังสือราชการ 12/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" หนังสือราชการ 12/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ข่าว 11/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ