patcha

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ patcha รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ, สมาชิกโพสข่าว, super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ patcha
ชื่อ - นามสกุล
พัชราภรณ์ วันทอง
ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือราชการ 02/04/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2563 หนังสือราชการ 31/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 สวัสดิการ สกสค.สำหรับผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หนังสือราชการ 26/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
4 การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ หนังสือราชการ 26/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
5 เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ หนังสือราชการ 18/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
6 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.27 ครั้งที่ 2/2563 ข่าว 16/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
7 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 หนังสือราชการ 13/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
8 อบรมหลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการ 04/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
9 การประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 หนังสือราชการ 04/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทตนิคการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย รุ่นที่ 4 หนังสือราชการ 31/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ