phokwit

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ phokwit รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ phokwit
ชื่อ - นามสกุล
สุพร มูลศรี
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 หนองพอกวิทยาลัย จัดอบรมศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข่าว 27/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 หนองพอกวิทยาลัย เปิดบ้านวิชาการนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ (NP OPEN HOUSE 2020) ข่าว 25/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 หนองพอกวิทยาลัย “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง” ข่าว 24/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 หนองพอกวิทยาลัย จัดกิจกรรม ประเพณีเกี่ยวข้าว 2562 “ตุ้มโฮม เขียวแดง เอาแฮง เกี่ยวข้าว” ข่าว 26/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 หนองพอกวิทยาลัย รับนิเทศ สพม.27 ข่าว 05/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 หนองพอกวิทยาลัย จัดค่ายครูภาษาไทย ครั้งที่ 7 ข่าว 03/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 หนองพอกวิทยาลัย ประเมิน OBECQA ข่าว 03/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 หนองพอกวิทยาลัยจัดงานผ้าป่าการศึกษา45ปีพอกวิทย์ ข่าว 17/04/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 หนองพอกวิทยาลัย ซักซ้อมการประเมิน OBECQA ข่าว 17/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 หนองพอกวิทยาลัยจัดประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ข่าว 11/03/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
18/ก.ค./18