prasuchon

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ prasuchon รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ prasuchon
ชื่อ - นามสกุล
ปรัชสุชน เล็กพลอย
ตำแหน่ง
ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ข่าว 28/05/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 21/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ข่าว 11/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
4 การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ประจำปี 2563 ข่าว 23/01/20 จัดพิมพ์แล้ว
5 จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาคณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 27/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 ข่าว 27/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนนีพันปีหลวง ข่าว 13/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ข่าว 26/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 กิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ข่าว 18/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าว 01/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ