prasuchon

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ prasuchon รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ prasuchon
ชื่อ - นามสกุล
ปรัชสุชน เล็กพลอย
ตำแหน่ง
ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนนีพันปีหลวง ข่าว 13/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ข่าว 26/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 กิจกรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ข่าว 18/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าว 01/07/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 การนิเทศแบบบูรณาการการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าว 26/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 การจัดกิจกรรม "โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" ข่าว 26/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าว 23/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ข่าว 23/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ประจำปี 2562 ข่าว 18/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ข่าว 04/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ