Psw3423

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ Psw3423 รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ Psw3423
ชื่อ - นามสกุล
พันฤทธิ์ ชนะโชติ
ตำแหน่ง
ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ค่ายฝึกทักษะเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพ ข่าว 10/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุอุปมุง ข่าว 06/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 ร่วมงานมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระธาตุอุปมุง ข่าว 06/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
4 เตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ข่าว 03/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
5 การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของสสถานศึกษา ข่าว 28/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
6 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ข่าว 28/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ข่าว 26/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
8 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับ ม.๑ และ ม.๔ ข่าว 25/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
9 การฝึกภาคสนามของนึกศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ข่าว 24/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
10 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ข่าว 24/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ