Psw3423

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ Psw3423 รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ Psw3423
ชื่อ - นามสกุล
พันฤทธิ์ ชนะโชติ
ตำแหน่ง
ธุรการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ข่าว 24/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
12 การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ข่าว 24/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
13 กิจกรรมถวายพระราชสดุดี ข่าว 02/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
14 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ [ประชารัฐ : บ้านปู] ข่าว 15/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
15 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ข่าว 14/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
16 โครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ข่าว 26/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
17 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรมม ข่าว 29/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
18 กิจกรรมทัศนศึกษา และนำนักเรียนเข้าร่วมชมกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ข่าว 20/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
19 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561 ข่าว 17/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
20 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ข่าว 08/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ