sawittri

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ sawittri รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ sawittri
ชื่อ - นามสกุล
สาวิตรี คำพมัย
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ข่าว 30/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
2 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดทำผ้าป่า ศิษย์เก่าสามัคคี 40 ปีม่วงลาดวิทย์ ได้ยอดผ้าป่า 1,078,665.26 บาท ข่าว 08/01/18 จัดพิมพ์แล้ว
3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ข่าว 29/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
4 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กและสตรี ข่าว 20/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
5 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมอำลาสถาบัน ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ข่าว 04/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
6 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมเยาวชนวัยใส ห่างไกลยาเสพติด ข่าว 04/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
7 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ข่าว 02/08/16 จัดพิมพ์แล้ว
8 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ข่าว 29/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
9 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร เดินรณรงค์ พ่อจ๋า แม่จ๋า 7 สิงหา ประชามติ ข่าว 27/07/16 จัดพิมพ์แล้ว
10 นายปรีชา ภูมิผักแว่น ข่าว 24/12/15 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ