Suban

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ Suban รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ Suban
ชื่อ - นามสกุล
สุบรรณ ไชยลาภ
ตำแหน่ง
ครู (ค.ศ.3)
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
www.chkp101.net
Line ID
0885715310
Facebook
https://www.facebook.com/bannadona
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 เชียงขวัญพิทยาคม เข้าแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับภาค ข่าว 21/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
2 เชียงขวัญพิทยาคมจัดโครงการจริยธรรมสัญจร โดย มมร. ข่าว 10/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
3 เชียงขวัญพิทย์รับการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ข่าว 29/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
4 เชียงขวัญพิทย์ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ข่าว 29/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
5 เชียงขวัญพิทย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลุทธย์เพื่อพัฒนาองค์กร ข่าว 18/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
6 เชียงขวัญพิทย์รับการประเมินทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2561 ข่าว 14/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
7 เชียงขวัญพิทย์เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ข่าว 08/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
8 เชียงขวัญพิทย์ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านแมด ข่าว 04/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการแกนนำเยาชนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ข่าว 31/05/18 จัดพิมพ์แล้ว
10 เชียงขวัญพิทย์จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ข่าว 31/05/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
30/ก.ค./17