Surachart

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ Surachart รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิกวิไอพี  
รูปภาพของ Surachart
ชื่อ - นามสกุล
นายสุรชาติ ลาภอาษา
ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
[email protected]
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ตัวอย่างบันทึกข้อความ และแบบขออนุมัติไปราชการ ข่าว 11/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
2 การส่งคำร้องขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการ 07/08/17 จัดพิมพ์แล้ว
3 มติ กศจ.ร้อยเอ็ด การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) สังกัด สพม.27 หนังสือราชการ 31/03/17 จัดพิมพ์แล้ว
4 ประกาศผลผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการ 12/01/17 จัดพิมพ์แล้ว
5 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการ 06/01/17 จัดพิมพ์แล้ว
6 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ข่าว 05/01/17 จัดพิมพ์แล้ว
7 แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข่าว 08/12/16 จัดพิมพ์แล้ว
8 แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ข่าว 08/12/16 จัดพิมพ์แล้ว
9 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัด สพม.27 หนังสือราชการ 22/10/16 จัดพิมพ์แล้ว
10 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนหัวโทนวิทยา ข่าว 10/08/16 จัดพิมพ์แล้ว