tanadzeero

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ tanadzeero รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ tanadzeero
ชื่อ - นามสกุล
ธเนตร ผกากูล
ตำแหน่ง
ครูอัตรจ้าง
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
masda_ronaldo@hotmail.com
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์ ปีการศึกษา2562 ข่าว 09/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ข่าว 09/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ข่าว 09/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ