tanadzeero

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ tanadzeero รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ tanadzeero
ชื่อ - นามสกุล
ธเนตร ผกากูล
ตำแหน่ง
ครูอัตรจ้าง
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
[email protected]
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมของอำเภอ บุญคูณลานสืบสานประเพณีอิสาน ข่าว 20/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 ข่าว 12/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมจัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคริสต์มาส ข่าว 27/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ข่าว 27/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่าย ตชด.234 จังหวัดมุกดาหาร ข่าว 26/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมจัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ประจำปี 2562 ข่าว 26/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกีฬา กีฬาสี ประจำปี 62 ข่าว 11/12/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 08/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ก่อนเปิดภาคเรียน และทำบุญบ้านพักครู ข่าว 31/10/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ข่าว 18/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ