tanadzeero

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ tanadzeero รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ tanadzeero
ชื่อ - นามสกุล
ธเนตร ผกากูล
ตำแหน่ง
ครูอัตรจ้าง
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
[email protected]
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ข่าว 08/11/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ก่อนเปิดภาคเรียน และทำบุญบ้านพักครู ข่าว 31/10/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ข่าว 18/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมมอบสิ่งของช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ข่าว 18/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์ ปีการศึกษา2562 ข่าว 09/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ข่าว 09/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ข่าว 09/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ