tatsanee

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ tatsanee รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ tatsanee
ชื่อ - นามสกุล
ทัศนีย์ พันธุ์พานิชย์
ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 เรียนเชิญ เข้าร่วมโครงการ "รักเหนือรัก" ในระดับศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หนังสือราชการ 22/05/20 จัดพิมพ์แล้ว
2 แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หนังสือราชการ 22/05/20 จัดพิมพ์แล้ว
3 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หนังสือราชการ 01/05/20 จัดพิมพ์แล้ว
4 รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ข่าว 15/04/20 จัดพิมพ์แล้ว
5 ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ข่าว 13/03/20 จัดพิมพ์แล้ว
6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก" หนังสือราชการ 25/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
7 ฝากประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's TCAS On Stage & Dek-D's TCAS Fair หนังสือราชการ 25/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
8 รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ข่าว 24/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
9 ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ หนังสือราชการ 21/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
10 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเกล็ดพญานาค ณ อ่างเก้บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการ 19/02/20 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ