Thanat

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ Thanat รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ Thanat
ชื่อ - นามสกุล
ถนัด พรสงวน
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
thanat-ped
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ม.ต้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ข่าว 04/07/19 จัดพิมพ์แล้ว