tomoomot

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ tomoomot รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ tomoomot
ชื่อ - นามสกุล
ทวี ผดุงกิจ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 ข่าว 21/05/18 จัดพิมพ์แล้ว
2 พิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ ข่าว 31/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
3 อบรมการขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราช" ข่าว 28/08/17 จัดพิมพ์แล้ว
4 ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 2560 ข่าว 11/07/17 จัดพิมพ์แล้ว
5 ผู้อำนวยการเบญจวรรษ เชิงสะอาด มอบทุน ข่าว 21/02/17 จัดพิมพ์แล้ว
6 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ข่าว 01/06/16 จัดพิมพ์แล้ว
7 ปัจฉิมนิเทศ 58 โคกล่ามพิทยาคม ข่าว 15/03/16 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ