u.reerom

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ u.reerom รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ u.reerom
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอุษณีย์ รีรมย์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานประเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) หนังสือราชการ 16/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ข่าว 16/09/19 จัดพิมพ์แล้ว
3 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.27 ข่าว 09/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
4 ประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพม.27 หนังสือราชการ 01/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
5 ประกาศการรับย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.27 หนังสือราชการ 01/08/19 จัดพิมพ์แล้ว
6 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 19/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
7 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือราชการ 19/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
8 ข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2562 ข่าว 10/06/19 จัดพิมพ์แล้ว
9 ประชาสัมธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สพฐ หนังสือราชการ 23/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
10 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการฯ สพป.ชุมพร เขต 1 หนังสือราชการ 17/05/19 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ