u.reerom

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ u.reerom รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ u.reerom
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอุษณีย์ รีรมย์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานประเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ปี62 หนังสือราชการ 07/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
12 การย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ปี62 ข่าว 07/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
13 ประกาศตำแหน่งว่างฯตำแหน่งครู สพม27 ปี62 ข่าว 04/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
14 ประกาศตำแหน่งว่างฯตำแหน่งครู สพม27 ปี62 หนังสือราชการ 04/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
15 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ข่าว 07/12/18 จัดพิมพ์แล้ว
16 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. หนังสือราชการ 07/12/18 จัดพิมพ์แล้ว
17 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ. หนังสือราชการ 04/12/18 จัดพิมพ์แล้ว
18 สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ข่าว 20/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
19 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล ข่าว 14/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
20 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการ 14/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ