u.reerom

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ u.reerom รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ u.reerom
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอุษณีย์ รีรมย์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานประเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล ข่าว 13/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการ 13/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
13 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ข่าว 01/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
14 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการ 01/11/18 จัดพิมพ์แล้ว
15 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล ข่าว 31/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการ 31/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
17 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 62 ข่าว 29/10/18 จัดพิมพ์แล้ว
18 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล ข่าว 25/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
19 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการ 25/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
20 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ข่าว 19/09/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ