werayut

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ werayut รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ werayut
ชื่อ - นามสกุล
วีระยุทธ บุญรักษา
ตำแหน่ง
หัวหน้างาน ICT
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ข่าว 01/06/18 จัดพิมพ์แล้ว
2 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ข่าว 09/01/18 จัดพิมพ์แล้ว
3 เกษียณ เกษมศานต์ อาจาริยคุณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ข่าว 06/10/17 จัดพิมพ์แล้ว
4 โครงการ พินิจย้อนรอยประวัติศาสตร์ สุวรรณภูมิราชบุรินทร์ ข่าว 30/09/17 จัดพิมพ์แล้ว
5 บุคลากรโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว 23/09/17 จัดพิมพ์แล้ว
6 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2560 ข่าว 16/08/17 จัดพิมพ์แล้ว
7 กิจกรรม Academic English Camp#2017 ข่าว 16/08/17 จัดพิมพ์แล้ว
8 การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 ข่าว 31/07/17 จัดพิมพ์แล้ว
9 เจ้าแก้วมงคลกับรากฐานเมืองสุวรรณภูมิ ข่าว 24/07/17 จัดพิมพ์แล้ว
10 ปั่นปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลุกจิตสำนึก ข่าว 24/07/17 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ
วีดีโอ
14/พ.ย./16