wilawan0716

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ wilawan0716 รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ wilawan0716
ชื่อ - นามสกุล
นางสาววิลาวัลย์ พลมงคล
ตำแหน่ง
ครู
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ข่าว 11/01/19 จัดพิมพ์แล้ว
2 โครงการเสริมสร้างพลังแกนนำสภาเด็กและเยาวชนก้าวพ้นภัยยาเสพิด ข่าว 31/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
3 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ข่าว 03/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
4 กิจกรรมประชุมผู้ครองชั้นเรียน ข่าว 03/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
5 กิจกรรมวันภาษาไทย ข่าว 03/08/18 จัดพิมพ์แล้ว
6 กิจกรรมวันไหว้ครู ข่าว 24/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
7 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ข่าว 24/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
8 กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดและการเล่นพนันบอลโลก ข่าว 24/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
9 กิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ข่าว 24/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
10 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึษาตอนต้น ข่าว 21/07/18 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ