yaovaporn

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ yaovaporn รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว, super_vip, สมาชิกวิไอพี, สมาชิก Blog  
รูปภาพของ yaovaporn
ชื่อ - นามสกุล
เยาวภรณ์ ตุ้ยกุลนา
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานทั่วไป
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 พิธีวางศิลาฤกษ์โดมอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนขัติยะวงษา ข่าว 29/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
2 ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ข่าว 28/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
3 ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ข่าว 28/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
4 ประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สมาคมผู้บริหารฯ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดเลย ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ข่าว 27/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
5 ประธานพิธีเปิดบุญกุ้มข้าว และรับมอบรถรับ–ส่ง นักเรียน โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ข่าว 25/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
6 ร่วมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข่าว 21/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
7 ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนทรายทองวิทยาคม ข่าว 18/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
8 เปิดโครงการอบรมการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครู รร.สตรีศึกษา ข่าว 15/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
9 การแข่งขันกีฬามวยไทย และมวยสากลสมัครเล่น ข่าว 13/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
10 ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ข่าว 07/12/17 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ