yingrose

ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิกในระบบ yingrose รูปภาพสมาชิก
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว  
รูปภาพของ yingrose
ชื่อ - นามสกุล
รสสุคนธ์ โทหนองตอ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
อีเมล์ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ

ประวัติการเข้าใช้งานล่าสุด

บทความข่าว
ลำดับ รูปภาพ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ สถานะ
1 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีเข้าศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมและสภานักเรียน 30 พฤษภาคม 2560 ข่าว 30/05/17 จัดพิมพ์แล้ว
2 กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ข่าว 17/02/17 จัดพิมพ์แล้ว
3 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเด่นชัย เผ่าศิริ บล็อก 28/11/16 จัดพิมพ์แล้ว
4 กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ข่าว 23/11/16 จัดพิมพ์แล้ว
5 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ข่าว 14/06/16 จัดพิมพ์แล้ว
6 ปลูกต้นไม้ 1 มิถุนายน 2559 ข่าว 02/06/16 จัดพิมพ์แล้ว
7 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ข่าว 01/06/16 จัดพิมพ์แล้ว
8 โรงเรียนโพนสูงดำเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ข่าว 30/05/16 จัดพิมพ์แล้ว
รูปภาพ