กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 28มิ.ย.55
IP : 1.4.135.226
เจ้าหน้าที่ :
admin
เปิดอ่าน : 1044 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


วันที่ 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จัดงานวันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด .....   

โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่ การทำบุยตักบาตรในตอนเช้า การประกวดแต่งกลอน ประกวดจัดบอร์ด ประกวดคัดลายมือ ประกวดการเขียนเรียงความ ประกวดวาดภาพนางในวรรณคดี และการประกวดการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ในภาคบ่ายมีกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การแสดงดนตรี การประกวดแอโรบิคแดนซ์ 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [5540]
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [6053]
ค่ายเคมี ศพว. [6328]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 [7856]
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 [7787]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th