กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 27ก.ค.55
IP : 118.175.31.102
เจ้าหน้าที่ :
admin
เปิดอ่าน : 809 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได้จัดงานวันสถาปนาวันลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยท่าน ผอ.เมธี บุญอุด .....   

 

ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมพิธีการเดินสวนสนาม ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม

 

 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [5809]
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [6325]
ค่ายเคมี ศพว. [6576]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 [8110]
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 [8035]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th