กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 24ก.ย.55
IP : 118.175.31.98
เจ้าหน้าที่ :
admin
เปิดอ่าน : 576 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


สพม.27 ได้จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ ให้กับครู สควค.และครูพันธุ์ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ .....   

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๗ –๑๘  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น สพม.27 ได้จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ ให้กับครู สควค.และครูพันธุ์ใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  โดยท่านศน. นวลฉวี มนตรีปฐม ได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลตลอดการประุชุม 

ประชุมเสริมสร้างศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีฯ ให้กับครู สควค.และครูพันธุ์ใหม่ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น 

IMG_6182 IMG_6346
IMG_6370 IMG_6373
IMG_6380 IMG_6376
IMG_6384 IMG_6401
IMG_6420 IMG_6478
IMG_6196 IMG_6458

www.sorkor101.net

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
รดน้ำขอพรนายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [20]
รดน้ำขอพร ณหอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย [21]
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [74]
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า [120]
การอบรม"หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านบัญชี" [191]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th