กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 21ต.ค.55
IP : 223.206.234.70
เจ้าหน้าที่ :
ถาวร
เปิดอ่าน : 965 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


สพม.เขต 27 โดย นายชาตรี ชาปะวัง ผอ.สพม.เขต 27 จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี .....   

เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน สร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาด้านจิตสาธารณะ การบริการที่ประทับใจ ความสามัคคี การมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

............................................................................................................................................................ 

นายชาตรี ชาปะวัง ผอ.สพม.เขต 27 เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม สพม.เขต27 ก่อนการเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน

     
     

 สพม.เขต 27 นำโดย นายชาตรี ชาปะวัง ผอ.สพม.เขต 27 และคณะบุคลากรในสำนักงาน ฯ เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดชลบุรี

     
     
     

นายชาตรี ชาปะวัง ผอ.สพม.เขต 27 กล่าวขอบคุณ นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผอ.สพม.เขต 18 และคณะบุคลากร ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกับ คณะบุคลากร ลูกจ้าง จาก สพม.เขต 27 เข้าศึกษาดูงาน

     
     
     

สพม.เขต 27 จัดกิจกรรมการการแข่งขันกีฬาร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียว

     
     
     
     
     
     

 

 

 

.

 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
รดน้ำขอพรนายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [117]
รดน้ำขอพร ณหอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย [135]
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [109]
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า [143]
การอบรม"หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านบัญชี" [216]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th