กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 23พ.ย.55
IP : 182.93.221.162
เจ้าหน้าที่ :
ถาวร
เปิดอ่าน : 701 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม สพม.เขต 27 .....   

 

 

โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสำนักงาน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปี 2556 โดยจัดทำให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน ตามกรอบแผนกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์

 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
รดน้ำขอพรนายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [102]
รดน้ำขอพร ณหอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย [114]
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [102]
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า [136]
การอบรม"หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านบัญชี" [212]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th