กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 19ธ.ค.55
IP : 203.113.102.189
เจ้าหน้าที่ :
พิสมัย
เปิดอ่าน : 915 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


คณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมพัฒนาบุคลากรในโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วัดเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี.....   

คณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมพัฒนาบุคลากรในโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วัดเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

 

 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [5630]
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [6146]
ค่ายเคมี ศพว. [6419]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 [7948]
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 [7878]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th