กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 21ม.ค.56
IP : 118.175.31.131
เจ้าหน้าที่ :
ปทุมวดี
เปิดอ่าน : 1655 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


.....   

 


 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [5498]
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [6013]
ค่ายเคมี ศพว. [6289]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 [7816]
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 [7749]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th