กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 27ก.พ.56
IP : 203.113.102.114
เจ้าหน้าที่ :
ประหยัด
เปิดอ่าน : 1740 / 90 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ได้เข้าประเมินโรงเรียนธงธานี ผลการประเมินปรากฏว่า ผ่าน แบบไม่มีเงื่อนไข .....   

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล โดย ท่าน รอง ฯ บุญเลิศ บุษเนตร รอง ผอ.สพป. รอ. 1 และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. รวม 8 ท่าน ได้เข้าประเมินโรงเรียนธงธานี ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ตามเกณฑ์ของ สพฐ. 28 ข้อ และ 168  ตัวบ่งชี้ 
     ผลการประเมินปรากฏว่า โรงเรียนธงธานี ผ่านการประเมิน  เป็นต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล  โดยมี ท่าน รอง ฯ โกศล ฐานะ และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม. 27  คอยให้คำปรึกษาและกำลังใจ และท่าน รอง ฯ วิทยา  ศรีทองแดง รักษาราชการแทน ผอ. ธงธานี  และคณะ   ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ   ซึ่งคณะกรรมการได้ชื่นชมผลการพัฒนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในหลาย ๆ ด้าน  
     ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการประเมินเป็นอย่างสูง  ไว้ ณ ที่นี้    

    ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่  http://picasaweb.google.com/ttnschool   

 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [5658]
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [6174]
ค่ายเคมี ศพว. [6445]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 [7975]
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 [7906]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th