กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 21มี.ค.56
IP : 182.93.221.162
เจ้าหน้าที่ :
ถาวร
เปิดอ่าน : 481 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


สพม. เขต 27 จัดการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา.....   

>>เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 56 นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 60 คน
>>วัตถุประสงค์ในการอบรม
1.เพื่อให้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถรองรับการประเมินภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
 

 
IMG_9139
IMG_9139
IMG_9141
IMG_9141
IMG_9151
IMG_9151
IMG_9155
IMG_9155
IMG_9157
IMG_9157
IMG_9163
IMG_9163
IMG_9164
IMG_9164
IMG_9170
IMG_9170
IMG_9173
IMG_9173
IMG_9176
IMG_9176
IMG_9178
IMG_9178
IMG_9179
IMG_9179
Created using LightBox Video Web Gallery Creator

 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
รดน้ำขอพรนายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [19]
รดน้ำขอพร ณหอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย [18]
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [73]
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า [119]
การอบรม"หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านบัญชี" [190]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th