กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 9มิ.ย.56
IP : 1.4.144.49
เจ้าหน้าที่ :
ประหยัด
เปิดอ่าน : 940 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


โรงเรียนธงธานี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2556 .....   

  วันเสาร์ที่  8  มิถุนายน 2556 โรงเรียนธงธานี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในเรื่องต่าง ๆ  โดยผู้อำนวยการบุญภพ  จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนธงธานี  ได้ชี้แจงถึงภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2556 ที่สำคัญอยู่  3 เรื่อง คือ 1)การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2)การเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 3)การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
    การประชุมในครั้งนี้ มีผู้ปกครองมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมีมติเห็นชอบร่วมกันที่ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน จะให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน คนละ  1,000  บาท ในโครงการที่สำคัญ 4  โครงการ คือ 1)โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อม  2)โครงการปรับปรุงโรงอาหาร  3)โครงการเรียนคอมพิวเตอร์ และ 4)โครงการจ้างครูต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ   
 

    ในวันนี้  โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทุนละ 1,000 บาท ดังนี้
   1. ทุนนักเรียน ที่ได้ผลการเรียนสูงสุด ในแต่ละระดับชั้น ปีการศึกษา 2555 จำนวน  4  ทุน
   2. ทุนการศึกษา นักเรียน ม. 3 ที่มีผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป และเรียนต่อ ม. 4 จำนวน  11 ทุน
   3. ทุนการศึกษา นักเรียน ม.ปลาย ที่มีผลการเรียน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จำนวน  6  ทุน
   4. ทุนการศึกษา ของ รอง ฯ วิทยา ศรีทองแดง จำนวน 3 ทุน
   5.ทุนการศึกษาของคุณไพโรจน์ โอสายไทย ห้างทองแม่กิมกี่ จำนวน 10 ทุน มอบโดย คุณครูรำไพ ศรีวัฒนา
   6. ทุนการศึกษา ของ ผอ.วิศิษฏ์ อยู่บำรุง มอบโดย คุณครูประจวบ อยู่บำรุง  จำนวน 5 ทุน
   7. ทุนการศึกษา ของ คุณครุรัชนีย์ จตุเทน  พร้อมครอบครัว จำนวน 5 ทุน
   8.ทุนการศึกษาของสหกรณ์โรงเรียนธงธานี จำนวน  11 ทุน ทุนละ  500  บาท
  
    นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ ประกรณ์ สาระสินธ์ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กรุณามอบนาฬิกา เพื่อติดตั้งในห้องประชุมสามัคคี มูลค่า 1,500 บาท ให้กับโรงเรียนด้วย
 

     โรงเรียนธงธานี  ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุม และร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียน รวมทั้งผู้มีจิตเป็นกุศลที่ได้มอบสิ่งของ และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไว้ ณ ที่นี้ 
 

ชมภาพกิจกรรมของโรงเรียนอื่น ๆ ที่  www.facebook.com/ttn.photos

 

 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [5599]
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [6113]
ค่ายเคมี ศพว. [6389]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 [7917]
แนะแนวศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 [7848]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th