กลับหน้าแรก
             ภาพประกอบข่าว
โพสต์เมื่อวันที่ : 13ธ.ค.56
IP : 1.4.133.138
เจ้าหน้าที่ :
ณัฐพงษ์
เปิดอ่าน : 174 / 0 ความเห็น
คะแนนของข่าวนี้
           รายละเอียดของข่าว
 


นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดนครพนม.....   

วัน พุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ (เวลา ๑๗.๐๐ น) ณ บริเวณลานหน้าป่าไม้ ริมแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดนครพนม –มุกดาหาร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ –๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่องานว่า “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” (Good Thinkers, Good Morality, Ensuring Greatness) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การประกวดการแข่งขัน และการนำเสนอผลงานของผู้บริหาร ครู-นักเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษา,ถนนคนเรียน การแข่งขันทักษะนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมลานวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมท่องโลกคุณธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสนใจและเยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการต่างๆ ตลอดเส้นทางการจัดงานกว่า ๗๐ เขตพื้นที่การศึกษา
 สำหรับพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นค่ำวานนี้ เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยมี นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ กล่าวรายงานพิธีเปิด , นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผอ.สพป.มุกดาหาร ,นายปริญญา ธรเสนา รอง.ผอ.สพม. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.นครพนม เขต ๒๒ , นายวัชรโรจน์ ไชยพิเดช รอง.ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๒ ขึ้นเวทีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากพ่อเมือง นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม หอการค้าจังหวัดนครพนม ผู้บังคับการตำรวจนครพนม ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจาก ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีเปิดงานฯ นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างสวยงามของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ มีความสวยงามอย่างตื่นตาตื่นใจ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นร่วมสองพันคน

11
นายชาตรี ชาปะวัง ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมบูทจัดนิทรรศการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๓
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ลานหน้าป่าไม้ ริมแม่น้ำโขง จ.นครพนม
1
1
10
10
11
11
12
12
13
13
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
 

 

 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
รดน้ำขอพรนายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [103]
รดน้ำขอพร ณหอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย [121]
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 [102]
ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า [136]
การอบรม"หลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านบัญชี" [212]


 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th