กลับหน้าแรก
กระดานข่าว สพม.27
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
  24 เม.ย. 2557: การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อโต๊ะ,เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เปิด (29) ครั้ง ศศิวิมล
  24 เม.ย. 2557: การรับสมัครนักเรียนทางไกล สถาบันการศึกษาทางไกล เปิด (56) ครั้ง พรมมา
  23 เม.ย. 2557: รายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ (Data Management Center : DMC) เปิด (193) ครั้ง พิศมัย
  23 เม.ย. 2557: การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในหมาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิด (121) ครั้ง พรมมา
  23 เม.ย. 2557: การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗ เปิด (50) ครั้ง ทัศนีย์
  23 เม.ย. 2557: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูสังคมศึกษา เปิด (82) ครั้ง เนตรยา
  22 เม.ย. 2557: การมอบรางวัลความประพฤติดี ประจำปี2557 เปิด (235) ครั้ง พรมมา
  22 เม.ย. 2557: การจัดงานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent study fair) ระดับภูมิภาค เปิด (88) ครั้ง ศศิวิมล
  22 เม.ย. 2557: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เปิด (387) ครั้ง อัจฉรา
  22 เม.ย. 2557: โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เปิด (118) ครั้ง พรมมา
  21 เม.ย. 2557: โครงการ "KUBOTA Smart Kids" เปิด (113) ครั้ง ภนาวัลย์
  21 เม.ย. 2557: (เพิ่มเติม)แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในงานการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เปิด (138) ครั้ง ภนาวัลย์
  21 เม.ย. 2557: ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑ป) เปิด (93) ครั้ง พรมมา
  21 เม.ย. 2557: ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:ป) เปิด (69) ครั้ง พรมมา
  18 เม.ย. 2557: อนุมัติเงินงวด ปีงบประมาณ 2557 (โรงเรียนในฝัน) เปิด (287) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 เปิด (159) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.2557 เปิด (152) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เปิด (252) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน เปิด (80) ครั้ง ศศิวิมล
  17 เม.ย. 2557: การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2557) เปิด (890) ครั้ง อัจฉรา
เลือกหมวดหนังสือ :     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th