กลับหน้าแรก
กระดานข่าว สพม.27
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
  9 เม.ย. 2557: โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557 เปิด (106) ครั้ง พรมมา
  8 เม.ย. 2557: ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) เปิด (411) ครั้ง อัจฉรา
  8 เม.ย. 2557: ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) เปิด (209) ครั้ง อัจฉรา
  8 เม.ย. 2557: ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 นักเรียนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด"รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจดพธิสัตว์" เปิด (90) ครั้ง เนตรยา
  8 เม.ย. 2557: การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2557 (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) เปิด (100) ครั้ง เนตรยา
  4 เม.ย. 2557: การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปิด (197) ครั้ง พรมมา
  3 เม.ย. 2557: โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่6 ปีการศึกษา 2557 เปิด (189) ครั้ง ศศิวิมล
  3 เม.ย. 2557: ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558 เปิด (194) ครั้ง ศศิวิมล
  3 เม.ย. 2557: แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗" เปิด (198) ครั้ง ทัศนีย์
  3 เม.ย. 2557: การสำรวจข้อมูลแรงงานที่มีการผลิตออกสู่ตลาดแรงงงาน เปิด (125) ครั้ง ศศิวิมล
  3 เม.ย. 2557: การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพต้นแบบโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ปี 2557 เปิด (276) ครั้ง ศศิวิมล
  3 เม.ย. 2557: แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เปิด (150) ครั้ง ศศิวิมล
  2 เม.ย. 2557: โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 เปิด (171) ครั้ง พรมมา
  2 เม.ย. 2557: รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการมีนาคม 2557 เปิด (256) ครั้ง ภนาวัลย์
  1 เม.ย. 2557: การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปิด (291) ครั้ง ภนาวัลย์
  1 เม.ย. 2557: รายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ (Data Management Center) DMC เปิด (304) ครั้ง พิศมัย
  1 เม.ย. 2557: ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติวันรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗ เปิด (146) ครั้ง ทัศนีย์
  31 มี.ค. 2557: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กลยุทธิ์การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบเข้มเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่2 เปิด (195) ครั้ง ศศิวิมล
  28 มี.ค. 2557: ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557และการประกวดโครงการรักชาติถูกทาง เปิด (156) ครั้ง ศศิวิมล
  28 มี.ค. 2557: ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลดขยะ Zero waste school เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2557 เปิด (132) ครั้ง ศศิวิมล
เลือกหมวดหนังสือ :     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th