กลับหน้าแรก
กระดานข่าว สพม.27
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
  5 มิ.ย. 2556: ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม) เปิด (440) ครั้ง ศุภวรรณ
  5 มิ.ย. 2556: โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 เปิด (469) ครั้ง เนตรยา
  5 มิ.ย. 2556: โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 เปิด (389) ครั้ง เนตรยา
  5 มิ.ย. 2556: การายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี2556 (DMC56) 10 มิถุนายน 2556 เปิด (711) ครั้ง พิศมัย
  5 มิ.ย. 2556: โครงการประกวดเรียงความเนื่องในวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า เปิด (220) ครั้ง พรมมา
  5 มิ.ย. 2556: การส่งเสริมสนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิด (157) ครั้ง พรมมา
  4 มิ.ย. 2556: วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิด (202) ครั้ง ทัศนีย์
  4 มิ.ย. 2556: เงินเดือนพนักงานราชการเดือนพฤษภาคม2556 เปิด (256) ครั้ง ทัศนีย์
  3 มิ.ย. 2556: การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ(นบส.ศธ.)รุ่นที่ 3 เปิด (238) ครั้ง ธาริณี
  3 มิ.ย. 2556: ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี ๒๕๕๖ เปิด (253) ครั้ง พรมมา
  31 พ.ค. 2556: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เปิด (401) ครั้ง ภนาวัลย์
  31 พ.ค. 2556: การประชุมวิชาการ เรื่อง ปริทรรศน์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิด (296) ครั้ง ทัศนีย์
  31 พ.ค. 2556: ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ เปิด (279) ครั้ง ทัศนีย์
  31 พ.ค. 2556: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งโครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๙" เปิด (207) ครั้ง ทัศนีย์
  30 พ.ค. 2556: ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ เปิด (291) ครั้ง นางบุญเยี่ยม
  30 พ.ค. 2556: การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เปิด (299) ครั้ง นางบุญเยี่ยม
  30 พ.ค. 2556: ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ระดับภาค เปิด (256) ครั้ง ทัศนีย์
  29 พ.ค. 2556: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปิด (231) ครั้ง ฐิติมา
  29 พ.ค. 2556: การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถและการไปทัศนศึกษา เปิด (194) ครั้ง พรมมา
  29 พ.ค. 2556: โครงการรักษ์ภาษาไทยเนืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556 เปิด (323) ครั้ง ฐิติมา
เลือกหมวดหนังสือ :     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th