กลับหน้าแรก
กระดานข่าว สพม.27
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
  23 เม.ย. 2557: รายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ (Data Management Center : DMC) เปิด (64) ครั้ง พิศมัย
  23 เม.ย. 2557: การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในหมาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 เปิด (39) ครั้ง พรมมา
  23 เม.ย. 2557: การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๕๗ เปิด (27) ครั้ง ทัศนีย์
  23 เม.ย. 2557: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติครูสังคมศึกษา เปิด (50) ครั้ง เนตรยา
  22 เม.ย. 2557: การมอบรางวัลความประพฤติดี ประจำปี2557 เปิด (176) ครั้ง พรมมา
  22 เม.ย. 2557: การจัดงานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (Independent study fair) ระดับภูมิภาค เปิด (63) ครั้ง ศศิวิมล
  22 เม.ย. 2557: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เปิด (285) ครั้ง อัจฉรา
  22 เม.ย. 2557: โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เปิด (83) ครั้ง พรมมา
  21 เม.ย. 2557: โครงการ "KUBOTA Smart Kids" เปิด (94) ครั้ง ภนาวัลย์
  21 เม.ย. 2557: (เพิ่มเติม)แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในงานการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เปิด (126) ครั้ง ภนาวัลย์
  21 เม.ย. 2557: ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑ป) เปิด (91) ครั้ง พรมมา
  21 เม.ย. 2557: ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:ป) เปิด (63) ครั้ง พรมมา
  18 เม.ย. 2557: อนุมัติเงินงวด ปีงบประมาณ 2557 (โรงเรียนในฝัน) เปิด (276) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forum 2014 เปิด (149) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.2557 เปิด (147) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557 เปิด (246) ครั้ง ศศิวิมล
  18 เม.ย. 2557: ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน เปิด (79) ครั้ง ศศิวิมล
  17 เม.ย. 2557: การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2557) เปิด (823) ครั้ง อัจฉรา
  17 เม.ย. 2557: ส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ประจำปี 2549 - 2550 เปิด (251) ครั้ง รวิสรา
  17 เม.ย. 2557: การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระยะที่2 เปิด (267) ครั้ง เนตรยา
เลือกหมวดหนังสือ :     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th