กลับหน้าแรก
กระดานข่าว สพม.27
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
24มี.ค.57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน สพม 27
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำ สพม 27 เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล
3300-ไม่มีผลโหวต-
21มี.ค.57
เปลี่ยนเวลาสอบผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เปลี่ยนเวลาสอบผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9.00-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ 13.00-16.00 สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
1560-ไม่มีผลโหวต-
7มี.ค.57
สรรหาผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สรรหาผู้รับจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3090-ไม่มีผลโหวต-
17ก.พ.57
เพาเวอร์พ้อย นำเสนอ การอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนการศึกษา สพม. 27 ผศ.ดร.แก้วเวียง.ppt
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แผนการศึกษา สพม. 27 ผศ.ดร.แก้วเวียง.ppt
4370-ไม่มีผลโหวต-
17ม.ค.57
ตัวอย่างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ม.3 ม.6
ตัวอย่างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ม.3 ม.6
7620-ไม่มีผลโหวต-
10ต.ค.56
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเข้ารับราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
11340-ไม่มีผลโหวต-
9ต.ค.56
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประกอบไปด้วย ผอ.ระวี บุณิกากรณ์ ศน.ทองพูล ศิริโท ศน.วิภา ประราศรี และ ศน.อินทิรา พันสด ได้มาประเมินการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
6820-ไม่มีผลโหวต-
16ก.ย.56
ประกาศโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการเรียนรู้และแบ่งปันการเรียนรู้
ประกาศโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการเรียนรู้และแบ่งปันการเรียนรู้
6370-ไม่มีผลโหวต-
16ส.ค.56
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST
ประกาศโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศผลสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ชิงโล่ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประจำปีการศึกษา 2556
24650-ไม่มีผลโหวต-
24ก.ค.56
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ การสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2556 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเสลภ
9890-ไม่มีผลโหวต-
18มิ.ย.56
ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2556
ระเบียบการสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ SPK SCIENCE TEST ประจำปีการศึกษา 2556 ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
9350-ไม่มีผลโหวต-
7ม.ค.56
ขอแจ้งงดการทดสอบวัดความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 6 ชิงโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ขอแจ้งงดการทดสอบวัดความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 6 ชิงโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
18730-ไม่มีผลโหวต-
13ธ.ค.55
ประกาศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เรื่อง การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านวิชาสังคมศึกษา ชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เรื่อง การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านวิชาสังคมศึกษา ชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2555
20890-ไม่มีผลโหวต-
8ต.ค.55
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
21720-ไม่มีผลโหวต-
19เม.ย.55
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครครูสอนดนตรี
เนื่องด้วยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สังกัด สพม.30 ประสงค์จะรับสมัครครูสอนดนตรี
43750-ไม่มีผลโหวต-
12ก.พ.55
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2554 (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย)
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2554 (โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย)
69970-ไม่มีผลโหวต-
1ก.พ.55
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ประกาศผลสอบความเป็นเลิศวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
50680-ไม่มีผลโหวต-
26ม.ค.55
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบความเป็นเลิศวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
33990-ไม่มีผลโหวต-
28ธ.ค.54
แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินสำรองสมทบกองทุนฯคืน (โครงการที่3)
แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ได้รับเงินสำรองสมทบกองทุนฯคืน (โครงการที่3)
45910-ไม่มีผลโหวต-
26ธ.ค.54
เชิญสมัครสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านวิชาสังคมศึกษา ชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2554
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21060-ไม่มีผลโหวต-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th