กลับหน้าแรก
กระดานข่าว สพม.27
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
1ส.ค.56
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 ร.ร. โพนสูงประชาสรรค์ สพม.เขต 27
ร.ร. โพนสูงประชาสรรค์ นำโดย ท่าน ผอ.บุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี กิจกรรมดำเนินไปโดยความเรียบร้อย ...
6740-ไม่มีผลโหวต-
30ก.ค.56
วันที่ 29 ก.ค.2556 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 29 ก.ค.2556 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โดยกลุ่มสาระฯภาษาไทยและคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
5360-ไม่มีผลโหวต-
29ก.ค.56
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม รับการประเมินตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม นำโดย ผ.อ.เมธี บุญอุด ร่วมกับคณะครู รับการประเมินตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจาก สพม.27
6000-ไม่มีผลโหวต-
29ก.ค.56
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันที่ 29 ก.ค.2556 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระฯภาษาไทยและคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
4920-ไม่มีผลโหวต-
29ก.ค.56
ผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร.ร.โพนสูงประชาสรรค์ ระดับ สพม.27 ปีการศึกษา 2556
ร.ร.โพนสูงประชาสรรค์ นำโดย ผ.อ.บุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรได้มีนิสัยรักการอ่าน และได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ระดับ สพม.27 ปีการศึกษา 2556
4990-ไม่มีผลโหวต-
29ก.ค.56
25 ก.ค.56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมจัดกิจกรรมวันภาษาไทย แห่งชาติ ปี 2556 นำโดยท่านผู้อำนวยการเมธี บุญอุด พร้อม ด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม
3970-ไม่มีผลโหวต-
28ก.ค.56
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 56 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติมีการแสดงหลายรายการ
3380-ไม่มีผลโหวต-
26ก.ค.56
ลูกศิษย์ ร.ร.โพนสูงประชาสรรค์ รับการอบรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปี 2556
ร.ร.โพนสูงประชาสรรค์ นำโดย ผ.อ.บุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ร่วมกับกรมชลประทาน ตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มนำเสียวใหญ่ นำนักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ประจำปี 2556 วันที่
5530-ไม่มีผลโหวต-
26ก.ค.56
ร.ร.โพนสูงประชาสรรค์ รับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา
ร.ร.โพนสูงประชาสรรค์ นำโดย ผ.อ.บุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยได
4570-ไม่มีผลโหวต-
26ก.ค.56
ลูกศิษย์ ร.ร.โพนสูงประชาสรรค์ ร่วมบุญถวายเทียนพรรษา 2556
ร.ร.โพนสูงประชาสรรค์ นำโดย ผ.อ.บุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556 ณ วัดในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 5 แห่ง
5140-ไม่มีผลโหวต-
25ก.ค.56
รับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จากสพม.27
โรงเรียนทรายทองวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สะอาด ขันอาษา ฝ่ายบริหาร คณะบุคลากรทุกท่าน เข้ารับการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จากสพม.27 นำโดยท่านรองนายถวาย เจริญกรศรี
6470-ไม่มีผลโหวต-
25ก.ค.56
โรงเรียนทรายทองวิทยา เข้าร่วมทำบุญในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน
โรงเรียนทรายทองวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สะอาด ขันอาษา ฝ่ายบริหาร คณะครูทุกท่าน และลูกๆนักเรียน ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาร่วมกับชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556
5450-ไม่มีผลโหวต-
25ก.ค.56
โรงเรียนทรายทองวิทยา โดยกลุ่มสาระฯภาษาไทย เปิดชมการแสดง โดยคณะละครมรดกใหม่
โรงเรียนทรายทองวิทยา นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดแสดงละครเวที โดยคณะละครมรดกใหม่ เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4460-ไม่มีผลโหวต-
25ก.ค.56
โรงเรียนทรายทองวิทยา ส่งท่านผู้อำนวยการ ปัญญา นาเมือง
โรงเรียนทรายทองวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สะอาด ขันอาษา ฝ่ายบริหาร คณะครูทุกท่าน และลูกๆนักเรียน ร่วมส่งท่านผู้อำนวยการ ปัญญา นาเมือง ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
4140-ไม่มีผลโหวต-
25ก.ค.56
โรงเรียนทรายทองวิทยา พิธีสวนสนามในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนทรายทองวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สะอาด ขันอาษา ฝ่ายบริหาร คณะครูทุกท่าน และลูกๆนักเรียนทุกคน ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมศึกษาอำเภอโพนทราย ได้จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนา
2950-ไม่มีผลโหวต-
25ก.ค.56
โรงเรียนทรายทองวิทยา กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนทรายทองวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.สะอาด ขันอาษา ฝ่ายบริหาร คณะครูทุกท่าน และลูกๆนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2556
2060-ไม่มีผลโหวต-
19ก.ค.56
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมจัดกิจกรรมการแห่เทียนจำนำพรรษา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการศิริ ธนะมูล และท่านรองผู้อำนวยการอนุชิต เปรมปรี
8250-ไม่มีผลโหวต-
18ก.ค.56
ขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
10320-ไม่มีผลโหวต-
10ก.ค.56
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยารับการประเมินติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการจักรวาล เจริญทอง และคณะครู ให้การต้อนรับนายชาตรี ชาประวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
17950-ไม่มีผลโหวต-
9ก.ค.56
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์-ประเมินความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
โรงเรียนดุ่น้ประชาสรรค์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ รับการนิเทศกำกับติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
20360-ไม่มีผลโหวต-

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0-4351-5369 , 0-4351-5657  โทรสาร 0 43518-438
e-mail : secondary27@secondary27.go.th