หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : การายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี2556 (DMC56) 10 มิถุนายน 2556  
เรียน : ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี2556 (DMC56)
เนื้อหา : ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี2556 (DMC56) 10 มิถุนายน 2556 ขอให้ผู้รับผิดชอบศึกษาคู่มือเบื้องต้นพร้อมลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม สพม.เขต 27 อบรม 17-18 มิ.ย.56 แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รายละเอียดแจ้งอีกครั้
กลุ่มงาน/ฝ่าย : นโยบายและแผน
แนบไฟล์ :
[]201365124754.doc]
ผู้นำส่ง : พิศมัย  เมื่อ : 5 มิ.ย. 2556 ip:182.93.221.162 เปิด : 713 ครั้ง