วัน: 15 กันยายน 2563

แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ …

แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Read More »

 518 จำนวนดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสา …

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ จิตอาสาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจําวัน Read More »

 1,130 จำนวนดูทั้งหมด,  2 ดูวันนี้

ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนําการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(PBL)

ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากร …

ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนําการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(PBL) Read More »

 587 จำนวนดูทั้งหมด

การจัดกิจกรรมนิทรรศนวัตกรรมภายใต้โครงการค่าย เยาวชน รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

การจัดกิจกรรมนิทรรศนวัตกรรมภายใต้โครงการค่าย เยาวชน รัก …

การจัดกิจกรรมนิทรรศนวัตกรรมภายใต้โครงการค่าย เยาวชน รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ Read More »

 596 จำนวนดูทั้งหมด,  2 ดูวันนี้

การส่งแก้ใขแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การส่งแก้ใขแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีก …

การส่งแก้ใขแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Read More »

 336 จำนวนดูทั้งหมด

translator »
Scroll to Top